TÖÖETAPID

Konditsioneeri täitmine – Tööetapid

1

Kontrollige konditsioneerisüsteei lekete suhtes.

2

Ventilaatori ja radiaatori nõuetekohase töö kontrollimine

3

Konditsioneeri kompressori õlitaseme kontrollimine

4

Konditsioneeri täitmine freooniga